Nyní máme rozdělané tyto projekty:

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde